Energiebesparing bij kleinverbruikers

Categorieën:

De Nederlandse overheid voert verschillende maatregelen uit voor energiebesparing in de gebouwde omgeving in het kader van het Energieakkoord en de Europese richtlijn voor energie efficiëntie (Energy Efficiency Directive, EED).

De verschillende maatregelen haken op elkaar in en versterken elkaar. In het kader van het Energieakkoord valt hierbij te denken aan een voorlichtingsprogramma voor de woonconsument, het indicatieve energielabel voor woningen, een nationaal energiebespaarfonds voor huiseigenaren en het stimuleren van nul-op-de-meter-woningen. De EED bevat verplichtingen voor lidstaten, waaronder het doel om in 2020 20% energie te besparen (ten opzichte van de referentie), diverse rapportageverplichtingen en verschillende
verplichtingen om de markt voor energiebesparing te bevorderen (o.a. energiediensten, slimme meters, opleidingen).

In 2014 is door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar energiebesparing door middel van de slimme meter (Monitor Energiebesparing Slimme Meters, RVO, maart 2014). Conclusie van dit onderzoek was dat de gerealiseerde energiebesparing achterbleef bij de verwachting. Als belangrijkste oorzaken hiervan werden genoemd onvoldoende communicatie naar de consument over de besparingsmogelijkheden met de slimme meter en een te eenzijdig aanbod van energieverbruiksmanagers met name gericht op de geïnteresseerde, internetvaardige en analytisch ingestelde consument. Naar aanleiding van deze uitkomst monitort RVO.nl halfjaarlijks de energieverbruiksmanagers die op de slimme meter worden aangeboden (aanbodmonitor) en jaarlijks kennis, houding en het gedrag van kleinverbruikers ten opzichte van de energieverbruiksmanagers (consumentenmonitor).

 

Download: Marktbarometer Uitrol Slimme Meters Voortgangsrapportage 2015