Energieverbruiksmanagers in Nederland, Energie besparen met de slimme meter

Categorieën:

Energieverbruiksmanagers in combinatie met slimme meters kunnen energiebesparing stimuleren door feedback aan huishoudens te geven over hun energiegebruik. Het PBL en de Universiteit Tilburg onderzochten de effectiviteit van verschillende typen energieverbruiks­managers. Het lijkt er op dat zogeheten in-home displays het effectiefst zijn omdat ze gedetailleerde, real time feedback geven die continue zichtbaar is in huis.

Onderzoek is gedaan naar drie verschillende typen energieverbruiksmanagers die het eigen energieverbruik voor huishoudens zichtbaar maken: een e-mail + webapplicatie, een app op smartphone of tablet, en een eenvoudig in-home display. Voor het onderzochte eenvoudige in-home display is een besparing gemeten van 2,2 procent voor elektriciteit en 6,9 procent voor gas. De continue zichtbaarheid van de display in woonkamer of keuken met een aparte weergave voor het gas- en elektriciteitsverbruik speelt hierbij een belangrijke rol. Qua kosten voor de eindgebruiker kan de in-home display in een jaar worden terugverdiend.

Op basis van dit onderzoek kan geen energiebesparing gekoppeld worden aan de onderzochte app met historische feedback en de e-mail + webapplicatie. De effectiviteit hiervan is naar verwachting lager dan die van in-home display, omdat apps en webapplicaties niet continue zichtbaar zijn en de feedback actief opgevraagd moet worden. Op de langere termijn heeft de onderzochte e-mail + webapplicatie mogelijk wel een energiebesparend effect, aangezien huishoudens die deze e-mail ontvangen daardoor eerder aangeven op termijn energiebesparende maatregelen te willen nemen.

 

Vringer, K., M. Boomsma & D. van Soest (2021), Energieverbruiksmanagers in Nederland. Energie besparen met de slimme meter, Den Haag: PBL.