Grip op energiegebruik: hoe energiedata Nederlandse huishoudens gaan helpen energie en geld te besparen

Categorieën:

De samenwerking kwam tot stand tijdens het grootschalig aanbiedtraject van de slimme meter. Het aanbiedtraject van de slimme meter verloopt weliswaar voorspoedig, maar leidt nog niet tot de verwachte energiebesparingen via de P1 poort van de slimme meter.

Door op de consument te focussen en een eenvoudige manier te bieden om beter inzicht te krijgen in hun energieverbruik, wil dit project laten zien hoe deze energiebesparingen toch kunnen worden behaald.

De volgende organisaties nemen deel aan het project: Stichting !WOON (regio Amsterdam), de gemeente Utrecht, Achterhoeks Energieloket (voor de gemeente Bronckhorst en Doetinchem), huurdersraad Albanianae (Alphen aan den Rijn) en huurdersplatform MEVM (regio Assen) met ondersteuning van de Woonbond.

Na een eerste consumentenproef om de reactie van bewoners op een In-home-display te testen en een aantal slimme meter voorlichtingsbijeenkomsten waar bewoners serieuze interesse toonden in een eenvoudige in-home display, ontstond er enthousiasme.

Uiteindelijk zochten vijf organisaties de samenwerking op om de minimale bestelgrootte van een order displays te bereiken. Door het bundelen van krachten hoeven zij niet alles op zichzelf te organiseren en konden ze hun ervaringen en kennis en kunde met elkaar delen. Na het opstellen van een programma van eisen moest het consortium concluderen dat er nog geen IHD op de Nederlandse markt beschikbaar was die voldeed aan hun wensen, zodat zij Geo uit Engeland in de arm namen. Geo kon een bestaand product leveren dat al een leercurve heeft doorgemaakt en zich heeft bewezen in verschillende markten. Wel waren enkele aanpassingen nodig voor de Nederlandse situatie en tegemoetkoming aan de wensen van consortium.

Het project startte met de aankoop van 1000 Trio II displays. De Trio II is een kleurendisplay dat real-time gas- en elektriciteitsverbruiksdata weergeeft afkomstig uit de P1 poort van de slimme meter en ook in een historisch overzicht zet. De Trio II is gemakkelijk te installeren, eenvoudig te begrijpen door met simpele visuals de bewoner zijn energie- en gasverbruik te laten zien, met daarbij de mogelijkheid voor inzicht in kosten en trends. Tot nu toe was er geen geschikt marktaanbod voor de ‘marjority’ van de Nederlandse huishoudens; mensen die in eerste instantie niet zo heel erg bezig zijn met het volgen van hun energieverbruik. Voor deze groep is herkenbaar actueel verbruik, zoals een dashboard in de auto of een klok aan de muur geschikter dan ingewikkelde technologie.

Voor deze pilot is gekozen voor een versie van de display die – vanwege de bezorgdheid om privacy van data – de data niet uit huis laat gaan. De Trio II is echter ook leverbaar inclusief een WiFi module, indien dit is gewenst. Wel is deze versie van de Trio II uitgerust met de mogelijkheid zowel export als import live te laten zien voor huizen met zonnepanelen. Deze aanpassing is speciaal op verzoek van het consortium gedaan, omdat steeds meer woningen worden voorzien van zonnepanelen.

Deze pilot is gemakkelijk opschaalbaar, omdat de Nederlandse versie van de Trio II nu klaar is en in December 2017 wordt geleverd. De manier waarop het consortium dit project heeft aangepakt kan ook door andere huurdersorganisaties, woningcorporaties, gemeenten en bewonersondersteunende organisaties en partijen in de private sector worden gekopieerd. Voor deze partijen is het nu gemakkelijker een soortgelijk project te starten omdat de weg nu door het consortium is geplaveid.

 

Met deze actieve rol hoopt dit samenwerkingsverband oplossingen te bieden voor de Nederlandse markt met het doel:

 

  • Energie en financiële besparingen te realiseren voor consumenten door hun eigen gedragsverandering
  • Andere samenwerkingsverbanden te stimuleren om in-home-displays aan te bieden aan bepaalde doelgroepen, waarmee ook een bijdrage wordt geleverd aan verduurzamingsdoelstellingen;
  • De afwachtende houding en het gebrek aan marktaanbod in Nederland te doorbreken, zodat op grote schaal een eenvoudige manier om te besparen met de slimme meter beschikbaar komt